Startsida / Taksäkerhet / Underhåll/besiktning

Underhåll/besiktning

Fastighetsägaren har skyldighet att utföra tillsyn och vidta åtgärder så att funktioner och anordningar på tak upprätthålls. Har taket eller taksäkerhetsanordningar allvarliga brister får de inte beträdas/användas utan andra säkra metoder måste användas.

Vid besiktning av tak och taksäkerhet, till exempel inför takskottningsavtal, kan besiktningsprotokoll lämnas och skylt monteras vid tillträdesställen. Om denna besiktning är komplett kan den sedan gälla för andra yrkesgrupper som ska beträda taket under den tid som fastställs.

 

Tänk på att

Även besiktningsarbetet ska utföras på ett säkert sätt av personer med lämplig utbildning och utrustning. Kontrollera alltid utrustning innan den används. Säkerställ till exempel hållfasthet hos förankringsanordningar innan förankring av personlig fallskyddsutrustning sker.

Mer information inför underhåll och besiktning hittar du i under Riskanalys - Inventering och bedömning.

Krav på underhåll/besiktning

Arbetsgivare till anställda som ska utföra arbete uppe på ett tak är skyldig att, innan arbetet utförs, se till att taket och tillträdesleder etc kontrolleras så att arbetet kan ske på säkert sätt.

Fastighetsägare som har eldstad och skorsten som ska sotas, har skyldighet att se till att brand förebyggs, och därmed skyldighet att se till att det finns möjlighet för sotare att säkert utföra sotning. Det vill säga, att säkert ta sig upp på taket, att ta sig fram till skorsten och att säkert utföra själva sotningen.

Vissa taksäkerhetsanordningar har enligt dess standarder krav på sig att besiktigas varje år eller innan användning. Hit hör till exempel vajer- och skensystem för förankring av personlig fallskyddsutrustning.

Nyproducerade hus och takomläggningar ska ha en underhållsplan.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt