Startsida / Taksäkerhet / Fallskydd

Fallskydd

Vid fallhöjder över 2 meter ska enligt föreskriften AFS 1999:3 finnas godtagbart fallskydd. Fallskydd kan vara ett skyddsräcke eller en förankrad personlig fallskyddsutrustning.

Vid låga taklutningar, 6 grader eller mindre och fallhöjd större än 2 meter, ska anordningar finnas på taket som ger möjlighet att vara förankrad vid vistelse närmare takkanten är 2 meter, om inte fasta eller tillfälliga skyddsräcken finns.

Vid taklutningar över 6 grader ska man alltid vara löpande förankrad vid vistelse på taket om fallhöjden är högre än 2 meter, om inte fasta eller tillfälliga skyddsräcken finns.

Undantag finns för att första gången åstadkomma en förankringsanordning eller för att en gång gå upp till nock eller anordning och där förankra sig, om fallhöjden är högst 7 meter. Finns förankringsmöjligheter utefter tillträdesleden ska dessa alltid användas.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Krav på fallskydd

Standard för fasta skyddsräcken på tak finns inte ännu, utarbetande av standard pågår. Under tiden används valda delar från standarderna för fasta skyddsräcken inom industrin och tillfälliga skyddsräcken i byggindustrin.

Vid godkännande av förankringspunkter för personlig fallskyddsutrustning utsätts dessa för dynamiska provningar med en vikt på 100 kg som faller fritt från 2,5 m utan att lossna från taket och statiskt prov med 1 000 kg hängande fritt i 3 minuter.

Tänk på att

För att undvika pendeleffekt vid fall från tak vid takytterhörn, där taket lutar mindre än 27 grader, ska extra förankring ske i förankringspunkt som ligger ca 2 m in från takfot/takkant.

Förankring vid nock får ej ske närmare gaveln än 2 meter. Avsluta till exempel vajer- eller skensystem ca 2 meter in från gaveltakkant.