Startsida / Taksäkerhet / Godkännanden

Godkännanden

Enligt gällande EU-lagstiftning kan produkter endast CE-märkas om de omfattas av en harmoniserad standard godkänd av EU.

För övrig märkning gäller att produkten ska erhålla ett godkännandebevis (Typgodkännande/Certifikat) skapat av ett institut eller liknande som är ackrediterade att utföra provning och utfärda giltig dokumentation.

Prestandadeklarationer ska innehålla information som kan identifiera produkten, vad den är avsedd att användas till, kontaktinformation om tillverkaren, hur prestandan ska bedömas och av vem samt vilken eller vilka egenskaper och standarder eller normer den uppfyller.

Vi har samlat godkännandebevis och prestandadeklarationer på samtliga produkter som omfattas av någon form av standard eller norm i vår broschyr Dokumentation.

 

Conformité Européenne

CE-märkta byggprodukter uppfyller europeisk standard och är godkända för förankring av personlig fallskyddsutrustning.

Technical Research Institute of Sweden (SP)

P-märkta byggprodukter uppfyller svensk standard (SS) och är, förutom glidskydd för markstege,  godkända för förankring av personlig fallskyddsutrustning.

Österreichisches Normungsinstitut (ÖN)

Gäller snöskyddssystem vid taklutningar max 60° enligt Österrikes standardiserings- institut. Följs av ett antal länder runt Alperna.