Wyłaz

Balustrada wokół wyłazu pełni funkcję oparcia/poręczy przy wychodzeniu na dach i schodzeniu z niego przez wyłaz.

Dostęp na dach powinien mieć miejsce z wnętrza budynku, w większości przypadków przez wyłaz. W przypadku wysokości dostępowej, gdzie wysokość elewacji przekracza 8 metrów, jest to jedyna alternatywa.

Wyłaz może znajdować się na płaskiej lub spadzistej powierzchni dachu o kącie nachylenia do 45 stopni i jest wtedy określany jako wyłaz dachowy. Wyłaz znajdujący się na dachu o kącie nachylenia powyżej 45 stopi lub w ścianie jest określany jako wyłaz ścienny.

 

 

Wymagania dla wyłazu dachowego i ściennego

Wyłaz dachowy i ścienny. Wyłaz dachowy powinien mieć wymiary 700 x 900 mm. Przy kącie nachylenia dachu powyżej 45 stopni zaleca się wyłaz ścienny o wymiarach 700 x 2100 mm (jednak nie mniej niż 1200 mm). Powinna istnieć możliwość zablokowania wyłazu w położeniu otwartym.

Balustrada wokół wyłazu pełni funkcję oparcia/poręczy przy wychodzeniu na dach i schodzeniu z niego przez wyłaz.

Blisko wyłazu powinien znajdować się pomost dachowy lub drabina dachowa. Maksymalna odległość 450 mm (do przekroczenia maksymalnie 600 mm).

Jeśli to możliwe należy zapewnić podest, na przykład pomost dachowy z balustradą, poniżej wyłazu w celu umożliwienia bezpiecznego i łatwego dostępu.

Wymagania dotyczące balustrady wokół wyłazu.

Balustrada powinna spełniać wymagania określone w normie SS 831333:2014. Jej wysokość wynosi 500 mm i może służyć ona do zakotwienia osobistego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Zachęcamy do skontaktowania się z nami!

Kontakt