Vi tar ansvar med EPD

Vi är stolta över att nu kunna erbjuda EPD (Environmental Product Declaration) för hela vårt sortiment av taksäkerhetsprodukter och infästningar för solenergi!

Att välja produkter med EPD innebär att du kan göra välgrundade och hållbara produktval.

Vad är EPD?

En EPD är en oberoende verifierad deklaration som visar en produkts totala miljöpåverkan under hela dess livscykel, från råvaruutvinning till avfallshantering. Genom att redovisa vår klimatpåverkan öppet och transparent tar vi ansvar och visar vårt engagemang för en mer hållbar framtid.

Fördelarna med att välja EPD-märkta produkter:

 Gör välgrundade och hållbara produktval: Med EPD kan du enkelt jämföra miljöpåverkan av olika produkter och fatta välgrundade beslut.

 Bidra till en mer hållbar bransch: Genom att välja EPD-märkta produkter visar du ditt stöd för en mer hållbar tak- och solenergibransch och uppmuntrar till en positiv förändring.

 Få en produkt av hög kvalitet med dokumenterad miljöpåverkan: Våra EPD-märkta produkter garanterar inte bara hög kvalitet utan ger dig också en tydlig bild av produktens miljöpåverkan.

Ladda ner EPD: Roof safety and installation systems for solar panels
Ladda ner EPD: Wire safety system for roof