Fallskydd

Fallskydd

Våra fallskyddslösningar är skapade för att ge dig och ditt team säkerhet och trygghet på taket. Våra fallskydd är enkla att installera och använda. Fallskydden ökar säkerheten och trygghetskänslan vid vistelser på tak.

Vid fallhöjder över 2 meter ska det, enligt Arbetsmiljöverket (AFS 1999:3), finnas godtagbart fallskydd. Fallskydd kan utgöras av antingen ett skyddsräcke eller en förankrad personlig fallskyddsutrustning.

Vid tak med låga lutningar, 6 grader eller mindre, och en fallhöjd som överstiger 2 meter, krävs det att det finns anordningar på taket som möjliggör förankring vid vistelse närmare takkanten än 2 meter, om fasta eller tillfälliga skyddsräcken inte är tillgängliga.

Vid taklutningar över 6 grader ska man alltid vara löpande förankrad vid vistelse på taket om fallhöjden överstiger 2 meter, såvida fasta eller tillfälliga skyddsräcken inte är installerade.