Snörasskydd

Snörasskydd

Trygg vinter med snörasskydd! Upptäck våra högkvalitativa snörasskydd – en nödvändig investering för att säkra taket och skydda mot potentiella faror som snöras kan medföra.

Snörasskydd är viktigt för att begränsa risken för snöras från taket som kan skada personer och egendom under och kring taket. Dessutom är skyddet utformat för att fungera som en fästanordning för fallskyddsutrustning. Vid arbete vid takfoten eller takbrott kan snörasskyddet också användas som ett fotstöd.

Snörasskydd från CW Lundberg är det mest kostnadseffektiva valet av snörasskydd. De är lättast på marknaden, smidiga att montera och enkla att skarva ihop till erforderlig längd.

Att tänka på vid montering och val: Antalet snörasskydd som behövs för taket bör anpassas efter takets plats, mängden nederbörd och takets konstruktion. I vår katalog vintersäkra tak hittar du mer information om hur du anpassar ditt snörasskydd till din geografiska plats med hjälp av snözonskartan och dimensioneringstabeller.

Kom ihåg att det kan bildas snöfickor på taket, vilket kan kräva extra skydd eller snöglidskydd för att hålla snön på plats. Om risken för överbelastning av snörasskyddet och taket finns bör taket skottas för att förhindra skador och olyckor.