Förflyttning på tak

Förflyttning på tak

När du ska förflytta dig på tak behöver du använda säkerhetsutrustning för att minimera riskerna och säkerställa att du kan förflytta dig på taket på ett säkert och effektivt sätt.

Våra produkter är tillverkade och utformade för att vara enkla att installera och använda samtidigt som de uppfyller säkerhetskraven.

Alla byggnader som fodrar service och underhåll och där taklutningen är större än 6 grader, har halt ytskikt och fallhöjden överstiger 2 meter behöver ha en säker tillträdesled. En tillträdesled består av takstege och gångbrygga.

Vid taklutningar över 6 grader ska man alltid vara löpande förankrad vid vistelse på taket om fallhöjden överstiger 2 meter, såvida fasta eller tillfälliga skyddsräcken inte är installerade.