svensktillverkad

Taksäkerhet & infästningssystem för solpaneler

För ett säkert takliv

Med innovativa och montagevänliga produkter skapar vi en säker arbetsmiljö

Produkter till tak tillverkade i mora

Med innovativa och montagevänliga produkter skapar vi en säker arbetsmiljö

CW Lundberg tillhandahåller säkerhetssystem och infästningar för tak i Europa. Våra innovativa produkter är säkra, har låg vikt och är montagevänliga. Genom moderna tillverkningsmetoder och processer skapar vi hållbarhet i alla led.

Läs mer om oss
Specialiserade på taksäkerhet & solcellsinfästningar

Leder genom kunskap

Årtionden av kunskap

Med årtionden av erfarenhet och djup kompetens för taksäkerhet och solpanelsinfästningar ligger inte vår styrka bara i de produkter vi erbjuder, utan också i den omfattande kunskap vi besitter inom områdena. Vi deltar även aktivt i Taksäkerhetskommitténs branschutbildningar. Som ledande auktoritär håller vi kvalitetssäkrade utbildningar.

Våra utbildningar