Tillträde till tak

Tillträde till tak

Att säkerställa ett säkert tillträde till tak är av yttersta vikt när du ska utföra arbete på tak. För att göra det behöver du planera tillträdesleder som är ergonomiska och som förhindrar eller begränsar fall. Vi har pålitliga och säkra lösningar för takåtkomst som uppfyller säkerhetsstandarderna.

Våra produkter är konstruerade för att vara enkla att installera och använda samtidigt som de ger optimal säkerhet när du tillträder tak.