CWL Hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi

Så här blir vi ledande i branschen

Vi har stora ambitioner fram till 2045. Vi är fast beslutna att göra vår del för att ta itu med klimatförändringar, ohållbar resursanvändning och ojämlikhet. När vi säger hållbart menar vi långsiktigt ansvarstagande i dimensionerna ekologi/miljö, socialt och ekonomiskt.

Minska klimatavtryck - klimatneutralitet och cirkularitet, där vi  
→ stödjer samhällets till omställningen till fossilfri energi genom effektiv och enkel infästning för solpaneler 
→ jobba mot klimatneutrala råmaterial. Stålet i våra produkter står för största delen av våra utsläpp, och det är här vi lägger vårt fokus 
→ ska ombildas till ett cirkulärt företag genom att se över affärsmodeller 

Genomförande och partnerskap, där vi samarbetar i leverantörskedjan och  
→ Är en kunnig specialist och samarbetspartner som leder hållbarhetsarbetet genom kunskap 
→ Undersöker utökade och nya användningsområden för våra produkter för ökad flexibilitet 
→ Söker nya möjligheter för att underhålla och förlänga livslängden på våra produkter, för att som slutmål ingå i cirkulära system.  
→ Aktivt förespråkar, driver och skapar affärssamarbeten i branschen och samhället för att främja samhällsstrukturer som stöttar neutralitet 

Jämlikhet och delaktighet, där vi 
→ Är ett inkluderande och jämställt företag 
→ aktivt stöttar lokalsamhället och främjar en levande industri och landsbygd 
→ aktivt söker mångfald inom alla arbetsgrupper i verksamheten.  

För att hantera utmaningarna behöver vi tänka på nya sätt, och prova oss fram genom faktisk handling.