Hållbarhet är viktigt för oss på CW Lundberg

vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är viktigt för oss på CW Lundberg

Många planetära gränser har redan sprängts. Med dagens resursanvändning skulle det behövas fyra jordklot. Vi är oroliga för den snabba ökningen av jordens medeltemperatur, där vi ser effekter i vårt närområde. Vasaloppets snöförsörjning blir mer och mer utmanande för varje år. Det är inte rimligt tycker vi. Därför vill vi agera för klimatet, och för att vi vill fortsätta arbeta på CWL i minst 30 år till. 

Vi stödjer de globala, europeiska och nationella miljömålen, och har långsiktiga hållbarhetsmål i linje med dem.  

Till 2030 är våra mål att 

→ Halvera våra CO2-utsläpp (basår 2023) 
→ Ha minst 1 cirkulär affärsmodell 
→ Ha minst 35% av underrepresenterade grupper i alla roller 

Till 2045 ska vi vara klimatneutrala och fullt cirkulära. 

Det här har vi gjort fram till idag för att öka hållbarheten i vår verksamhet
Zinkmagnesiumbeläggning

Vi börjar använda stål med zinkmangnesiumbeläggning, som gör att risk för rostangrepp samt förbrukning och avrinning av zink minskar jämfört med traditionellt varmförzinkad plåt.

Effektiviserar processer

Vi effektiviserar processer och arbetssätt, till exempel genom teknikskifte reducerat förbrukningen av färgpulver i vår lackering med hela 60%. Det har resulterat i betydande minskning av avfall och kostnader.

Ersätter kemikalier

Vi ersätter kemikalier med mer miljövänligare alternativ, bland annat bytt till fosfatfria kemikalier i vår tvättanläggning

  • 2011
  • 2023
Energikartläggning

Genomfört en energikartläggning där vi identifierat områden för energibesparingar och effektiviseringar.  

8 elbilsladdstolpar

Installerat 8 elbilsladdstolpar öppna för allmänheten för att bidra till att bygga infrastruktur för el-bilar. 

  • 2024
Det här arbetar vi med nu för att öka hållbarheten i vår verksamhet

→ Utvärderar kvalitet och klimatavtryck från råmaterialen och förpackningar. Vi undersöker alternativa material med lägre klimatavtryck.

→ Utarbetar miljövarudeklarationer (Environmental Product Declarations, EPD) för våra produkter inom taksäkerhet, solcellsinfästning och vajersystem. Genom att tillhandahålla transparent information om miljöpåverkan av våra produkter strävar vi efter att främja hållbarhet och hjälpa våra kunder att fatta välgrundade beslut.

→ Fastställa en hållbarhetsstrategi för hållbar och lönsam tillväxt.  

→ Kartlägga klimatpåverkan scope 1, 2 och 3

→ För dialog i leverantörskedjan för att tillsammans identifiera möjligheter till förbättring och implementera hållbara metoder och lösningar.

→ Planerar för åtgärder kring att minska energiförbrukningen både i våra produktionsprocesser och i våra fastigheter.

→ Vi utökar vår leverantörsbedömning för att undersöka hur våra leverantörers hållbarhets- och kvalitetsarbete matchar vårt eget. Vi vill samarbeta med våra leverantörer för att driva förändring och upprätthålla höga standarder inom miljöskydd, arbetsförhållanden och produktkvalitet.

→ Separerar fler avfallsfraktioner för att öka vår återvinningsgrad och minska mängden avfall som hamnar på deponi.