CWL produkter och vår verksamhet 

Våra produkter och vår verksamhet 

Att bli klimatneutrala och fullt cirkulära är en resa vi ser fram emot

Våra produkter har redan i dag många hållbarhetsfördelar 
→ De har låg vikt, vilket både gör dem montagevänliga och sparar råmaterial och transporter 
→ Är belagda med zinkmagnesium vilket minimerar läckage av zink och minskar risk för rost.  
→ Har lång livslängd – garanti 40 år. Garantivillkor i olika miljöer.

Vår största utmaning är vårt råmaterial, stålet, som står för den största delen av vårt klimatavtryck. För att adressera klimatpåverkan jobbar vi för att 
→ Förlänga användningstiden på våra produkter 
→ Hitta alternativa och utökade funktioner och användningsområden för att minska behov av annan utrustning på taket 
→ Undersöka andra material 

Andra miljöaspekter är energiförbrukning i vår produktion och transporter av råmaterial och färdiga produkter. Vi har goda möjligheter att påverka i positiv riktning eftersom  
→ Vi äger vår egen produktion vilket ger oss möjlighet att styra, kontrollera, begränsa påverkan  
→ All produktion och lagerhantering sker i Mora. Våra leverantörer är lokala. Det ger oss handlingsfrihet, ökar vår flexibilitet, minskar klimatavtrycket och skapar en livskraftig byggd.  

Våra produkter räddar liv och bidrar till omställningen mot fossilfri energiförsörjning. Att hitta bra lösningar på dagens utmaningar kräver samarbete i leverantörskedjan, och stöd från samhällssystemen för hantering av avfall och garantier vid återanvändning av produkter.

CWL produktinformation och certificeringar

Läs mer information om våra produkter

Produktinformation och certificeringar