CWL Safety system – Fasadstege

SS Fasadstege
Monteras på: Fasadstege

CWL Safety System, Säkerhetsskena Med säkerhetsskena på fasadstege kan du förflytta dig obehindrat och vara löpande förankrad med personlig fallskyddsutrustning. Varje sammanhängande längd är godkänd för förankring av två personer samtidigt. Säkerhetsskenan monteras på konsoler vid sidan av fasadstegen och skarvas vidare längs hela längden. Montage på höger eller vänster sida av stegen är valfritt. Anslutning från fasadstege finns att komplettera med. Löparen till säkerhetsskenan följer med automatiskt förbi fallstopp vid uppstigning, och passerar dessa vid nedstigning med hjälp av ett lätt drag i säkerhetslinan. Vid fall låser löparen vid skenan oavsett taklutning. En inbyggd falldämpare löser ut för att minska belastning på person och tak. Vid takfot och på branta tak monteras säkerhetsskena med tätt mellan fallstopp, på flacka tak används skena med glest mellan fallstopp. Systemet är testat och godkänt av RISE för användning av 2 personer samtidigt enligt harmoniserad Europastandard CE EN 516 klass 2.

Konfigurator - Taksäkerhet
Monteringsanvisningar
Deklarationer
Installationsfilmer

CWL Safety system – Fasadstege, består av nedan artiklar:

Relaterade produkter: