Förankringspunkt – Snedfals

Förankringsögla Snedfals

Förankringspunkten fungerar som en fästpunkt för personlig fallskyddsutrustning för att minimera pendeleffekten vid fall. Förankringspunkten ersätter förankringsöglan vid taklutning mer än 6°. Förankringspunkten består av två infästningar för respektive taktyp och ett 1 meters rör.

Konfigurator - Taksäkerhet
Monteringsanvisningar
Deklarationer
Installationsfilmer

Förankringspunkt – Snedfals, består av nedan artiklar:

Relaterade produkter: