Räcke - Taklucka & Takfönster – Klickfals

RTL Klick

Räcken för taklucka och takfönster är en viktig säkerhetsfunktion för att förhindra olyckor på tak genom att förhindra fall genom takluckan eller fönstret, men används också vid tillträdesluckor och öppningar och utgör stöd vid uppstigning och nedstigning till och från taket. Räckena förhindrar att man tar sig ut på takytor som inte klarar personlast. CW Lundbergs räcken är även godkända för förankring av personlig fallskyddsutrustning.

Konfigurator - Taksäkerhet
Monteringsanvisningar
Deklarationer
Installationsfilmer

Räcke - Taklucka & Takfönster – Klickfals, består av nedan artiklar:

Relaterade produkter: