Skyddsräcke – Shingel

Skyddsräcke Shingel

Ett skyddsräcke ökar säkerheten och trygghetskänslan vid vistelser på tak och förhindra fallolyckor. Skyddsräcke är ett så kallat kollektivt fallskydd, vilket innebär att du kan röra dig på taket utan att behöva vara förankrad med personlig fallskyddsutrustning. För låglutande tak mindre än 6° kan hela taket omgärdas av skyddsräcken. Även gångbryggor och takstegar kan förses med skyddsräcken. Är gångbryggan placerad närmare nock än 1 m fordras skyddsräcke på båda sidor, är avståndet längre räcker det med ett skyddsräcke i fallriktningen. På branta takstegar med över 30 graders lutning och längder överstigande 4 meter måste man vara förankrad även om skyddsräcke finns. Även arbetsplattformar ska ha skyddsräcken i fallriktningen.

Konfigurator - Taksäkerhet
Monteringsanvisningar
Deklarationer
Installationsfilmer

Skyddsräcke – Shingel, består av nedan artiklar:

Relaterade produkter: