Startside / Taksikkerhet / Adkomst til tak / Faste vertikale stiger

Faste vertikale stiger

Fasadestiger anbefales ved adkomsthøyder eller nivåforflytninger på 5–8 meter.

Fasadestiger på over 4 meter skal kunne fungere som forankringsanordning for personlig fallsikringsutstyr. For å garantere at fasadestigen tåler stor nok belastning, er det ofte lurt å feste den til takstigen. Dette kan gjøres ved hjelp av gelender og stag inn mot tak/takstige.

Ryggbøyle regnes ikke som fallsikring i henhold til forskriften AFS 1999:3.

Tenk på at

Ryggbøyle regnes ikke som fallsikring

En ryggbøyle kan bidra til å øke tryggheten ved klatring i stigen.

Ryggbøyler regnes imidlertid ikke som fallsikring i henhold til AFS 1999:3, og det er derfor nødvendig å bruke personlig fallsikringsutstyr, for eksempel stigekroker, eller personlig fallsikringsutstyr og et vertikalt, fastmontert vaier- eller skinnesystem.

Av ergonomiske grunner anbefaler vi et fastmontert vaier- eller skinnesystem.

Vær oppmerksom på at den vertikale stigen skal tåle bruk av personlig fallsikringsutstyr. Kontroller festene i fasaden eller taket/takstigen.

Stigen skal stoppe ca. 3 m over bakken

Nedre ende av fasadestigen bør stoppe ca. 3 m over bakken for å redusere risikoen for at uvedkommende tar seg opp i stigen og på taket.

Tilhørende løs stige skal være tilpasset fasadestigen, og det skal være montert fast sklibeskyttelse for den løse stigen.

Den løse stigen skal oppbevares slik at uvedkommende ikke har tilgang til den. På inngjerdet område kan fasadestigen gå helt ned til bakken. Det nederste trinnet skal da være ca. 300 mm fra bakken.

Større sikkerhet ved overgang

Gelender skal monteres for større sikkerhet ved overgang til takstige, takbro eller tak.

Den frie, horisontale avstanden mellom disse skal være på minst 600 mm.

Dersom det er montert gelender på fasadestigen skal denne være forbundet med anordning på taket.

Fasadestigen monteres slik at

Fasadestigen skal monteres slik at det øverste trinnet havner ca. 30 mm over takkanten eller tilsvarende, for å skape god nok støtte for foten.

Den skal også plasseres slik at overgangen til takstige eller lignende kan skje på en enkel måte. Høyeste tillatte avstand er 450 mm. Trinnlengde maks. 600 mm.

Krav til fasadestiger

Stigen skal oppfylle kravene i SS 831340. Fallsikring i form av vaier- eller skinnesystem til fasadestigen skal tåle falltesting i henhold til SS EN-516 og ha en maksavstand mellom stoppunktene på 300 mm.

Den øverste delen av den faste vertikale stigen skal ha 1 meter høye gelender med et mellomrom på ca. 600 mm.

For å garantere at fasadestigen tåler belastningen, skal den festes til takstigen.

Hva gjelder for eksisterende fasadestiger?

Stigen skal oppfylle kravene i SS 831340 og kan ha ryggbøyle i henhold til samme standard. Ryggbøylen regnes ikke som fallsikring. Ryggbøyle kan ikke kombineres med fallsikringsskinne.

Eldre fasadestiger er ikke konstruert for å fungere som forankringsanordninger for personlig fallsikringsutstyr, for eksempel stigekroker i doble koblingsliner. Fremgangsmåten nedenfor er derfor nødvendig.

Det er tillatt at én person, på en så sikker måte som mulig, tar seg opp til takstigen eller mønet og monterer en fast forankringsanordning, som man senere kan bruke til montering av en fast eller midlertidig forankringsline eller tilsvarende. Fasadestigen settes opp så raskt som mulig, slik at denne kan fungere som forankringsanordning for personlig fallsikringsutstyr. Eventuelt kan det personlige fallsikringsutstyret forankres i en egen anordning.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt