Fasadstege – Fasad med takfotsdjup 220-1000mm

Fasadstege Fasad
Monteras på: Fasad

Fasadstege för tillträde till tak. Monteras med konsol utifrån aktuellt takfotsdjup. Fasadstegen kan kompletteras med ståplanta/vilplan och ryggskydd. Handledare ska infästas med stagsats fasadstege och i tak eller annan fast monterad tillträdesanordning. Fasadstegen är CE-märkt.

Konfigurator - Taksäkerhet
Monteringsanvisningar
Deklarationer
Installationsfilmer

Fasadstege – Fasad med takfotsdjup 220-1000mm, består av nedan artiklar:

Relaterade produkter: