Fasadstege – Skorsten

Fasadstege Skorsten
Monteras på: Skorsten

Fasadstege för tillträde till skorsten. Konsolen infästes i skorstensband. Fasadstegen kan kompletteras med ståplanta/vilplan och ryggskydd. Handledare ska infästas med stagsats fasadstege och i tak eller annan fast monterad tillträdesanordning. Fasadstegen är CE-märkt.

Konfigurator - Taksäkerhet
Monteringsanvisningar
Deklarationer
Installationsfilmer

Fasadstege – Skorsten, består av nedan artiklar:

Relaterade produkter: