Taksteg/Bärläktssteg är ett enkelt sätt att skapa en tillträdesled tex upp till en skorsten. De får användas på tak upp till 4 meters tillträdeshöjd och med taklutning på max 45 grader samt ska monteras i rak linje ovanför varandra. Förankring ska kunna ske i annan anordning i anslutning till tillträdesledens övre ände, tex nockräcke.

Taksteg/Bärläktssteg är typgodkända.