Startsida / Infästningar / Konsoller / Shingeltak / Konsol släta tak

Konsol släta tak

Används tillsammans med infästningsplatta.

Europapatenterad

Lätt att lagerhålla

En lösning - flera funktioner. Konsolen används till ett flertal funktioner såsom gångbrygga, nock- och takfotsräcke, snörasskydd samt räcke tillträdeslucka för tak och takfönster.