Startsida / Produkter / Skyddsräcke

Skyddsräcke

Ett skyddsräcke (höjd minst 1 meter) ökar säkerheten och trygghetskänslan vid vistelser på tak.

Skyddsräcke är ett så kallat kollektivt fallskydd, och för låglutande tak mindre än 6 grader kan hela taket omgärdas av skyddsräcken. Man kan då röra sig utan att behöva vara förankrad med personlig fallskyddsutrustning.

Gångbryggor kan förses med skyddsräcken och då kan man förflytta sig längs dessa utan att vara förankrad med med personlig fallskyddsutrustning. Är gångbryggan placerad närmare nock än 1 m fordras skyddsräcke på båda sidor, är avståndet längre räcker det med ett skyddsräcke i fallriktningen.

Takstegar kan förses med skyddsräcke. På branta takstegar med över 30 graders lutning och längder överstigande 4 meter måste man vara förankrad även om skyddsräcke finns.

Även arbetsplattformar ska ha skyddsräcken i fallriktningen.

 

Välj färg

 

Infästningsplatta för bitumenbaserade/syntetiska tätskikt

Infästningsplattan används som en säker och solid infästning i tätskiktet vare sig det gäller taksäkerhet eller solpanelsystem.

Smarta, flexibla infästningar

Infästningsplattan monteras antingen ovanpå existerande tätskikt eller under, det senare ger ett mer estetiskt tilltalande utseende. Det är en fördel att projektera taksäkerhet/solpanelsystem innan tätskiktet läggs.

Montaget som håller taket tätt

Infästningsplattan orsakar inga skador på tätskiktet och uppfyller i Sverige alla gällande riktlinjer från Tätskiktsgarantier respektive SIS Handboken.