Startsida / Produkter / Skyddsräcke

Skyddsräcke

Ett skyddsräcke (höjd minst 1 meter) ökar säkerheten och trygghetskänslan vid vistelser på tak.

Skyddsräcke är ett så kallat kollektivt fallskydd, och för låglutande tak mindre än 6 grader kan hela taket omgärdas av skyddsräcken. Man kan då röra sig utan att behöva vara förankrad med personlig fallskyddsutrustning.

Gångbryggor kan förses med skyddsräcken och då kan man förflytta sig längs dessa utan att vara förankrad med med personlig fallskyddsutrustning. Är gångbryggan placerad närmare nock än 1 m fordras skyddsräcke på båda sidor, är avståndet längre räcker det med ett skyddsräcke i fallriktningen.

Takstegar kan förses med skyddsräcke. På branta takstegar med över 30 graders lutning och längder överstigande 4 meter måste man vara förankrad även om skyddsräcke finns.

Även arbetsplattformar ska ha skyddsräcken i fallriktningen.

 

Välj färg

 

Infästningsplattan används för säker och hållbar infästning i tätskiktet på bitumen-baserade och syntetiska tätskiktsmattor.

Smart flexibel infästning

Infästningsplattan monteras antingen ovanpå befintligt tätskikt eller direkt på underlagstaket vilket ger det mest estetiskt tilltalande utseendet. Projektera med fördel taksäkerheten innan tätskiktet läggs.

Fördelen med CWL:s infästningsplatta  vid montering ovan tätskiktet är att ingen åverkan görs i befintliga tätskiktet. Montaget uppfyller i Sverige gällande tätskiktsgarantier.