Startsida / Produkter / Skyddsräcke

Skyddsräcke

Ett skyddsräcke (höjd minst 1 meter) ökar säkerheten och trygghetskänslan vid vistelser på tak.

Skyddsräcke är ett så kallat kollektivt fallskydd, och för låglutande tak mindre än 6 grader kan hela taket omgärdas av skyddsräcken. Man kan då röra sig utan att behöva vara förankrad med personlig fallskyddsutrustning.

Gångbryggor kan förses med skyddsräcken och då kan man förflytta sig längs dessa utan att vara förankrad med med personlig fallskyddsutrustning. Är gångbryggan placerad närmare nock än 1 m fordras skyddsräcke på båda sidor, är avståndet längre räcker det med ett skyddsräcke i fallriktningen.

Takstegar kan förses med skyddsräcke. På branta takstegar med över 30 graders lutning och längder överstigande 4 meter måste man vara förankrad även om skyddsräcke finns.

Även arbetsplattformar ska ha skyddsräcken i fallriktningen.

 

Välj färg

 

1. Vår nyhet, CWL infästningsplatta 375x375, är framtagen för infästning av solenergisystem på bitumenbaserade tätskikt. Den kan också med fördel användas vid infästning av solenergisystem på syntetisk takduk, men vi kan även hänvisa till vår befintliga CWL infästningsplatta tätskikt. Montage med CWL infästningsplatta 375x375 uppfyller i Sverige alla gällande riktlinjer från tätskiktsgarantier och SIS Handboken.

 

2. Vår befintliga CWL infästningsplatta tätskikt, används fortsatt till installation av taksäkerhetsprodukter. Plattan är dock från den 1 januari 2022 ej längre godkänd för infästning av solenergisystem på tätskikt av bitumen. CWL Infästningsplatta tätskikt är dock fortsatt godkänd för infästning av solenergisystem på takduk.