Startsida / Produkter / Räcke kring taklucka och fönster

Räcke kring taklucka och fönster

Räcke (0,5 m:s höjd) vid tillträdeslucka och kring ljusgenomsläpp etc. utgör stöd vid uppstigning/nedstigning till taket samt ska förhindra att man tar sig ut på takytor som inte klarar personlast.

De är även godkända för förankring av personlig fallskyddsutrustning enligt SS831333.

Välj färg

Konsol falsade tak

Produkten monteras på falsfästen vilka passar alla på marknaden förekommande dubbel- och enkelfalsade tak.

Falsfästets unika design minskar slitage på plåten, minskar skräpansamlingar samt köldsprängning.

Snabb att montera

Monteras snabbt och effektivt eftersom montering sker från sidan med skruvdragare. Dess låga vikt medför att man kan bära med sig fler samtidigt vid montering på taket.

Lätt att lagerhålla

En lösning - flera funktioner. Konsolen används till ett flertal funktioner såsom gångbrygga, nock- och takfotsräcke, snöraskydd samt räcke till tillträdeslucka och takfönster.

Europapatenterad