Startsida / Produkter / Förankringsögla och nockräcke 1m

Förankringsögla och nockräcke 1m

Förankringsöglans och nockräckets funktion är att utgöra förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning. Nockräcke används på sluttande tak, på låglutande tak (taklutning mindre än 6 grader) med asfalt- eller konstmaterialsbaserade tätskikt används förankringsöglor.

Oftast används taksäkerhet som fyller fler funktioner såsom gångbrygga och snörasskydd även som förankringspunkt. För lösningar till dessa samt fler förankringsmöjligheter, se CWL Safety System.

Välj färg

Nockräcke 1 m

I takytterhörn på både låglutande och sluttande tak (upp till 25 graders taklutning) kan extra förankringsmöjlighet krävas för att minska eventuella pendeleffekter vid fall och placeras i takets hörn 2 meter från takkant och takfot.

Nockräcket består av två konsoler passande taktypen samt ett räckesrör med erforderlig låssats.

Snörasskydd kan också användas som extra förankringsanordning.

 

Konsol profilerade plåttak /släta tak lång

skruvas snabbt och enkelt fast i taket med skruvdragare.

En konsol - flera funktioner

Konsolen används till ett flertal funktioner såsom gångbrygga, nock- och takfotsräcke, snörasskydd samt räcke tillträdeslucka för tak och takfönster. Lätt att lagerhålla - spar lagerutrymme.

Passar alla på marknaden förekommande plåtprofiler.

Europapatenterad

Tillbehör

Flagga för snödjup
Flagga med snödjupsmarkering gör det möjligt att hitta förankringspunkter under snön. Flaggan kan monteras direkt på förankringsöglan eller med speciell skruvsats på infästningar till befintliga taksäkerhetsprodukter.